Gen. MacArthur Leyte Landing ika-20 ng Oktubre 1944

Bago umalis si Hen. Douglas MacArthur patungong Australia mula sa Corregidor sa utos ni Pangulong Franklin Roosevelt ng Estados Unidos ng Amerika noong 1942, sinabi niyang “I shall return.
Tinupad niya ang kanyang pangako nang dumating siya kasama ang isang armada na kinabibilangan ng 700 na barko na may sakay na 174,000 na sundalong Amerikano sa Red Beach, Palo Leyte  bago sumapit ang hatinggabi noong Oktubre 20, 1944. Kasama niya sina Sergio Osmena, Basilio Valdez at Carlos Romulo.